طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک سویه به انگلیسی یک سویه یعنی چه

یک سویه

unidirectional
unilateral

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها