معنی و ترجمه کلمه یک سویه به انگلیسی یک سویه یعنی چه

یک سویه

unidirectional
unilateral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها