طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک سى ام به انگلیسی یک سى ام یعنی چه

یک سى ام

thirtieth

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها