طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک سیزدهم به انگلیسی یک سیزدهم یعنی چه

یک سیزدهم

thirteenth

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها