طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک شوهرى به انگلیسی یک شوهرى یعنی چه

یک شوهرى

monandry
monogamy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها