طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک شکل به انگلیسی یک شکل یعنی چه

یک شکل

uniform

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها