طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک طبقه سفید رنگ و یکنواخت از ابر طره اى به انگلیسی یک طبقه سفید رنگ و یکنواخت از ابر طره اى یعنی چه

یک طبقه سفید رنگ و یکنواخت از ابر طره اى

cirrostratus

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها