معنی و ترجمه کلمه یک ظرف غذا به انگلیسی یک ظرف غذا یعنی چه

یک ظرف غذا

mess

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها