طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک لحظه به انگلیسی یک لحظه یعنی چه

یک لحظه

jiff
jiffy
momentarily

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها