طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک لیوان بزرگ ویسکى یا عرق مخلوط با نوشابه گازدار به انگلیسی یک لیوان بزرگ ویسکى یا عرق مخلوط با نوشابه گازدار یعنی چه

یک لیوان بزرگ ویسکى یا عرق مخلوط با نوشابه گازدار

highball

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها