طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک محورى به انگلیسی یک محورى یعنی چه

یک محورى

uniaxial

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها