طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک مشت پر به انگلیسی یک مشت پر یعنی چه

یک مشت پر

handful

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها