طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک میلیونیم ثانیه به انگلیسی یک میلیونیم ثانیه یعنی چه

یک میلیونیم ثانیه

microsecond

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها