معنی و ترجمه کلمه یک میلیون دور در دقیقه به انگلیسی یک میلیون دور در دقیقه یعنی چه

یک میلیون دور در دقیقه

megacycle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها