معنی و ترجمه کلمه یک نوع آلت موسیقى بادى به انگلیسی یک نوع آلت موسیقى بادى یعنی چه

یک نوع آلت موسیقى بادى

reed organ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها