معنی و ترجمه کلمه یک نوع آلت موسیقى قدیمى به انگلیسی یک نوع آلت موسیقى قدیمى یعنی چه

یک نوع آلت موسیقى قدیمى

cithara

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها