طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک نوع ترشى با ادویه به انگلیسی یک نوع ترشى با ادویه یعنی چه

یک نوع ترشى با ادویه

chutney

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها