طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک نوع تقسیم سلولى به انگلیسی یک نوع تقسیم سلولى یعنی چه

یک نوع تقسیم سلولى

amitosis

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها