طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک نوع عرقچین کوچک که محصلین بر سر مى گذارند به انگلیسی یک نوع عرقچین کوچک که محصلین بر سر مى گذارند یعنی چه

یک نوع عرقچین کوچک که محصلین بر سر مى گذارند

beanie

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها