طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک نوع غذا خورى به انگلیسی یک نوع غذا خورى یعنی چه

یک نوع غذا خورى

monophagy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها