معنی و ترجمه کلمه یک نوع نان شیرینى میوه دار به انگلیسی یک نوع نان شیرینى میوه دار یعنی چه

یک نوع نان شیرینى میوه دار

brownie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها