طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک نوع چاقو یا شمشیر دسته کلفت لبه تیز به انگلیسی یک نوع چاقو یا شمشیر دسته کلفت لبه تیز یعنی چه

یک نوع چاقو یا شمشیر دسته کلفت لبه تیز

barong

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها