معنی و ترجمه کلمه یک نوع چاقو یا شمشیر دسته کلفت لبه تیز به انگلیسی یک نوع چاقو یا شمشیر دسته کلفت لبه تیز یعنی چه

یک نوع چاقو یا شمشیر دسته کلفت لبه تیز

barong

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها