طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک نوع چرم پوست گوسفند که براى صحافى به کار مى رود به انگلیسی یک نوع چرم پوست گوسفند که براى صحافى به کار مى رود یعنی چه

یک نوع چرم پوست گوسفند که براى صحافى به کار مى رود

bock

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها