معنی و ترجمه کلمه یک نوع گیاه همیشه بهار بلندى که در غرب آمریکا مى روید به انگلیسی یک نوع گیاه همیشه بهار بلندى که در غرب آمریکا مى روید یعنی چه

یک نوع گیاه همیشه بهار بلندى که در غرب آمریکا مى روید

douglas fir

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها