طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک هزارم ثانیه به انگلیسی یک هزارم ثانیه یعنی چه

یک هزارم ثانیه

millisecond

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها