طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک هزارم کیلوگرم به انگلیسی یک هزارم کیلوگرم یعنی چه

یک هزارم کیلوگرم

gram

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها