معنی و ترجمه کلمه یک ور شدن به انگلیسی یک ور شدن یعنی چه

یک ور شدن

heel
tilt
tip

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها