طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک ور شدگى کشتى در اثر باد به انگلیسی یک ور شدگى کشتى در اثر باد یعنی چه

یک ور شدگى کشتى در اثر باد

leeway

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها