طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک ور به انگلیسی یک ور یعنی چه

یک ور

acock
atilt
sideward
sidewards

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها