معنی و ترجمه کلمه یک وهله بلند کردن بار به انگلیسی یک وهله بلند کردن بار یعنی چه

یک وهله بلند کردن بار

lift

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها