معنی و ترجمه کلمه یک پارچه شدن به انگلیسی یک پارچه شدن یعنی چه

یک پارچه شدن

solidify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها