طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک پارچه به انگلیسی یک پارچه یعنی چه

یک پارچه

en bloc
monolithic
solid

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها