معنی و ترجمه کلمه یک پارچگى به انگلیسی یک پارچگى یعنی چه

یک پارچگى

accretion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها