طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک پنجاهم به انگلیسی یک پنجاهم یعنی چه

یک پنجاهم

fiftieth

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها