معنی و ترجمه کلمه a at once به فارسی a at once یعنی چه

a at once


ناگهان ،يکمرتبه ،غفله

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها