معنی و ترجمه کلمه a big pot به فارسی a big pot یعنی چه

a big pot


شخص مهم يا با نفوذ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها