معنی و ترجمه کلمه a blow with the f. به فارسی a blow with the f. یعنی چه

a blow with the f.


(ضربت با )مشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها