طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a blow with the fist به فارسی a blow with the fist یعنی چه

a blow with the fist


مشت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها