معنی و ترجمه کلمه a bomb proof building به فارسی a bomb proof building یعنی چه

a bomb proof building


عمارتى که بمب بدان کارگر نباشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها