معنی و ترجمه کلمه a bud is a possible flower به فارسی a bud is a possible flower یعنی چه

a bud is a possible flower


غنچه ممکن است گل شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها