معنی و ترجمه کلمه a compound sentence به فارسی a compound sentence یعنی چه

a compound sentence


جمله مرکب

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها