طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a cutting remark به فارسی a cutting remark یعنی چه

a cutting remark


سخن برخورنده ،طعنه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها