معنی و ترجمه کلمه a d. nut به فارسی a d. nut یعنی چه

a d. nut


گردوى پوک ،جوز بى مغز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها