طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a fleet of 20 sail به فارسی a fleet of 20 sail یعنی چه

a fleet of 20 sail


ناوگانى مرکب از ¹ 2کشتى( يا ¹ 2فروند کشتى)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها