طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a gammon of bacon به فارسی a gammon of bacon یعنی چه

a gammon of bacon


قسمت پايين دنده خوک که پاچه هم بدان ضميمه باشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها