معنی و ترجمه کلمه a grave colour به فارسی a grave colour یعنی چه

a grave colour


رنگ سنگين يا نجيب ،رنگ تيره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها