طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a habitual drunkard به فارسی a habitual drunkard یعنی چه

a habitual drunkard


مست هميشگى ،مست دائم ،دائم الخمر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها