معنی و ترجمه کلمه a habitual liar به فارسی a habitual liar یعنی چه

a habitual liar


درغگوى معتاد،کسيکه عادتادروغ ميگويد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها