معنی و ترجمه کلمه a hard nut to crack به فارسی a hard nut to crack یعنی چه

a hard nut to crack


مسئله دشوار،ادم سخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها