طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a hardy plant به فارسی a hardy plant یعنی چه

a hardy plant


گياه بادوام : گياهى که درسراسرسال ميتواند درهواى بازوازادبرويد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها