معنی و ترجمه کلمه a hasty marriage به فارسی a hasty marriage یعنی چه

a hasty marriage


عروسى اى که باشتاب شده باشد،عروسى ازروى دست پاچگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها